อ่าน LINE ไม่ได้ ขึ้นข้อความว่า Letter Sealing

เนื่องจากระบบของเรายังไม่รองรับการใช้งาน Letter Sealing จึงทำให้ท่านไม่สามารถเปิดอ่านข้อความที่ตั้งค่า Letter Sealing ไว้ได้
รบกวนแก้ไขการตั้งค่า ปิดใช้งาน Letter Sealing ในแอพ LINE มือถือของท่านดังนี้

เข้าไปที่แอพ LINE มือถือของท่าน > Setting > Chats & Voice Calls > เอาติ๊กถูกออก ที่หัวข้อ Letter Sealing

เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้ล็อคอินเข้า Page365 ใหม่อีกครั้ง

ตั้งค่าLetterSealing

As a modern insult, cuck conveys a metaphor of emasculation, but its forcefulness is also enhanced by the fact that it resembles no fewer than three taboo four-letter words in english, and thus carries a strong a fantastic read whiff of obscenity
(Visited 6,301 times, 1 visits today)
NatCha


This entry has 0 replies

Comments are closed.