LINE ในมือถือไม่แจ้งเตือน เมื่อเข้าใช้งานจาก Page365

หากไลน์ในมือถือของท่านไม่แจ้งเตือน เมื่อล็อคอินไลน์ในระบบ Page365 อาจจะเกิดจากการตั้งค่าโดยอัตโนมัติของ LINE ที่ปิดการแจ้งเตือนในมือถืออัตโนมัติ เมื่อมีการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์
วิธีแก้ไข ตั้งค่าให้ Line เตือนทั้งมือถือและ PC ให้เข้าไปตั้งค่าที่ setting ของ LINEPC
Setting > Notifications > เอาเครื่องหมายถูกออกที่หัวข้อ Turn off smartphone notifications when logged in to PC version. เมื่อมีข้อความเข้าก็จะเตือนคุณทั้งในมือถือและ PC

Page365 - setting line

Setting > Notifications

(Visited 16,097 times, 23 visits today)
root


This entry has 0 replies

Comments are closed.