Hãy bắt đầu với Page365


Page365 Là gì ?

Page365  là hệ thống thiết lập để giúp người bán hàng online một cách trọn vẹn, không chỉ có thể quản lý đơn đặt mua hàng, khách hàng mà còn quản lý được việc giao hàng một cách …

READ MORE

Page365 Có thể làm được những gì

  Hiện nay Page365 bao gồm có  6 hệ thống công cụ sử dụng chính  Hệ thống hoá đơn online  Hệ thống quản lý và tình trạng đơn đặt hàng  Hệ thống thu thâp và quản lý  bài …

READ MORE

PAGE365 STORE Là gì

PAGE365 STORE là ? –  Trang gian hàng online trên Website mà chúng tôi cung cấp cho bạn có thể sử dụng miễn phí mà bạn chẳng cần phải tự lập lên cho nó mệt người ra, cung …

READ MORE

Đăng ký đơn giản và bảo mật

  Đăng ký miễn phí mà chẳng cần phải điền form gì hết, chỉ cần có page gian hàng trên Facebook, hệ thống có thể liên kết để kéo thông tin ngay lập tức ( Hệ thống sẽ …

READ MORE

‘Hệ thống hoá đơn online’ là gì ?

Hệ thống xuất hoá đơn giúp cho việc bán hàng của bạn sẽ trở nên tiện lợi và chuyên nghiệp hơn. Hoá đơn sẽ khiến cho trang bán hàng trở thành trung tâm đặt mua đơn hàng giữa …

READ MORE

Xuất hoá đơn

Hoá đơn online là chỉ số tình trạng của tin nhắn hay comment mà không chỉ là câu hỏi mà còn là đơn đặt hàng mọi lúc khi xem tình trạng đặt đơn hàng mà khách hàng đã …

READ MORE

Liên kết với LINE và Instagram

Nếu bạn mở cửa hàng trên LINE và Instagram thì bạn có thể liên kết với cả hai cửa hàng của bạn để hiển thị trên Page365, nhằm để cho bạn có thể bán hàng được tiên lợi …

READ MORE