Page365 Độ bảo mật cao nhất

Page365 ความปลอดภัยขั้นสูงสุด


Vấn đề bảo mật và bảo trì thông tin của khách hàng được Page365 xem là điều quan trong nhất và được uy tiền hàng đầu. Do dó chúng tôi đã thiết kế hệ thống bảo trì thông tin có hiệu suất và đầu tư trong việc sử dụng hệ thống bảo trì độ bảo mật cao nhất. Tiêu chuẩn quốc tế như SSL sẽ giúp cho việc liên kết thông tin không chỉ qua Facebook mà còn LINE một cách an toàn.


Tiêu chuẩn bảo mật quốc tế ngang bằng các ngân hàng mà nhiều người tin dùng trên Thế giới hoặc gọi là High Assurance SSL

Page365 - SSL ความปลอดภัยสูงสุด

SSL hoặc  Secure Sockets Layer là hệ thống bảo trì độ bảo mật thông tin tốt nhất đã được công nhận và được tin dùng bởi các tổ chức tài chính hoặc những website mà cần có độ bảo mật cao trên khắp thế giới. SSL làm việc bằng cách truy cập mật khẩu thông tin dữ liệu, mức độ bảo mật càng cao thì độ bảo mật mật khẩu càng tốt và ấn định cho chủ của thông tin dữ liệu ( Người có thông tin dữ liệu Username  và Password) chỉ có thể truy cập được thông tin cán nhân của bản thân

Cách quan sát và giám sát một cách đơn giản, những website nào sử dụng SSL thì có thể xem ở kênh URL sau khi đã truy cập trang website rồi .
Nếu bạn có  https:// giống với website của Page365 thì có nghĩa là cũng hiển thị  SSL trong việc bảo trì độ bảo mật.


 Xin sự cho phép để liên kết với Facebook

Liên kết với thông tin dữ liệu của người sử dụng trên Facebook hệ thống sẽ thực hiện việc xin phép ngay từ khi đăng ký và việc xin sự cho phép này sẽ tuân theo tiêu chuẩn của Facebook.

Screen Shot 2558-07-14 at 11.45.56 AM


 Xin sự cho phép đển liên kết với tài  khoản Line

Việc liên kết với tài khoản người sử dụng Line, hệ thống sẽ thực hiện việc xin phép bằng cách xin cho người sử dụng là chủ tài khoản( người sử dụng thông tin Username và Password) thực hiện Authenticate hoặc chỉ là tự đăng nhập.


 Do đó người sử dụng có thể cam đoan rằng thông tin dữ liệu của bạn đã được cất giữ bảo trì và mật khẩu đã được bảo mật an toàn nhất bởi nhiều bức tường kiên cố của Page365, và ngay cả Page365 cũng không có quyền nào mà truy cập được vào thông tin của bạn khi mà vẫn chưa nhận được sự cho phép từ chủ tài khoản.

 connect-line-vn-logoline

Bạn có thể đọc thêm các thông tin khác liên quan đến Page365 ngay tại đây Hãy bắt đầu với Page365 hoặc  Câu hỏi thường gặp

 

 

Đăng ký sử dụng , click tại đây

(Visited 939 times, 1 visits today)