Tại sao chúng tôi lại cung cấp dịch vụ miễn phí?

Page365 - Free

 

Page365 Cần phát triền công cụ hữu ích cho tất cả các cửa hàng online, bắt đầu từ những cửa hàng mới kinh doanh và vẫn chưa có khả năng thanh toán phí dịch vụ.

Thế nên, chúng tôi có gói cước Free hoặc gói cước vừa với túi tiền như Solo, bằng diện mạo dịch vụ của chính cửa hàng và chia sẻ server để chúng tôi có thể tính phí dịch vụ hợp lý mà ai cũng có thể thanh toán được.
Đối với những cửa hàng kinh doanh với mô hình lớn cần sự hỗ trợ và server cá nhân thì thường hầu hết sẽ chọn gói cước Unlimited.

 

 

Free

Tính Năng Cơ Bản Cho Cửa Hàng Mới

Solo

Phù Hợp với Sự Phát Triển của Cửa Hàng

Pro

Phù Hợp Nhất Với Những Cửa Hàng Bán Được Tốt

Unlimited

Đầy Đủ Tất Cả Các Tính Năng Cao Nhất Cho Tổ Chức

Miễn Phí Suốt Đời
1.800.000VND / Năm
3.700.000VND / Năm
25.000.000 VND / Năm

Thiên hướng của chúng tôi là hãy sử dụng cho đến khi bạn cảm thầy sẵn sàng thanh toán gói cước mà phù hợp với nhu cầu sử dụng và hệ thống cũng sẽ không hạn chế số lượng hoá đơn cũng như không hạn chết bất kì thời hạn sử dụng. Nếu bạn hứng thú thì có thể đăng ký sử dụng luôn!

Đăng ký sử dụng miễn phí

Hoặc tìm hiểu thêm Hãy bắt đầu cùng với Page365

 

(Visited 4,895 times, 1 visits today)