để cho page365 có thể kết nối với các trang mạng facebook ngay từ lần đầu tiên. xin vui lòng nhấn nút “ok” vào trang tiếp theo, tất cả 2 trang

Bước 1 |
kết nối cơ sở thông tin dữ liệu của bạn
Bước 2 |
kết nối thông tin dữ liệu trên trang mạng của bạn ( Đăng nhập mật khẩu)
(Visited 59,149 times, 1 visits today)