PAGE365 STORE Là gì

PAGE365 STORE là ?

–  Trang gian hàng online trên Website mà chúng tôi cung cấp cho bạn có thể sử dụng miễn phí mà bạn chẳng cần phải tự lập lên cho nó mệt người ra, cung cấp cho bạn các kênh trong việc bán hàng được tốt hơn. Chúng tôi sẽ thay đổi diện mạo cho Page FACEBOOK của bạn gần giống với một trang web bán hàng online. Sản phẩm mà bạn đang bán trên Facebook của bạn sẽ được kéo vào hiển thị trên trang Page365 Store để cho khách hàng của bạn có thể đặt mua hàng ngay lập tức.

 Khi có đơn hàng đặt qua đơn hàng PAGE365 STORE?

–  Khi có khách hàng nhấn “đặt mua đơn hàng” qua Page365 Store, sẽ có thông báo cho bạn có đơn đặt hàng hay hoá đơn online mới, lúc đó thống báo sẽ được gửi cho bạn qua Page365 ngay tại đây. Cho dù bán hàng qua Facebook hay Line hoặc Page365 Store thì  Bạn vẫn có thể quản lý được hết.

 

Screen Shot 2558-07-09 at 12.49.35 PM

 

 

Đăng ký sử dụng miễn phí

(Visited 540 times, 1 visits today)
root


This entry has 0 replies

Comments are closed.