Gửi tin nhắn tìm khách hàng cùng lúc

Thêm một chức năng nữa hỗ trợ việc bán hàng của bạn được tốt hơn.
Bán tốt hơn như thế nào ?
Thường thì lúc cửa hàng chúng ta có chương trình giảm giá gì , ngoài việc đăng thông tin trên Facebook rồi thì chúng ta cũng có thể thực hiện việc quảng cáo để giúp cho tất cả khách hàng trên Page và mọi người có thể biết được rằng là bây giờ đang có chương trình giảm giá mới thế nhưng với chức năng  gửi tin nhắn cho cùng lúc nhiều người của Page365 có thể giúp bạn tiết kiệm được chi phí cho việc quảng cáo mà bạn lại có thể gửi được tin nhắn cho những khách cũ của bạn mà đã từng gửi tin nhắn hoặc LINE có truy cập để trò chuyện này nọ hoặc đã từng đặt đơn hàng qua bên cửa hàng do đó chúng ta có thể chọn gửi cho khách hàng đã từng đã từng đặt mua đợt giảm giá, và có thể chỉnh sửa hiển thị lược sử đặt mua. Bạn thấy đấy chức năng của hệ thống giúp ích được cho bạn nhiều thế nào chưa!

Papert explains that he considers the fundamental fact about learning to be this anything usf admission essay is easy if you can assimilate it to your collection of models
(Visited 223 times, 1 visits today)
root


This entry has 0 replies

Comments open

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>