Page365 Có thể làm được những gì

 

whatwecando-vnHiện nay Page365 bao gồm có  6 hệ thống công cụ sử dụng chính

  1.  Hệ thống hoá đơn online
  2.  Hệ thống quản lý và tình trạng đơn đặt hàng
  3.  Hệ thống thu thâp và quản lý  bài hội thoại
  4.  Hệ thống trả lời tự động
  5.  Hệ thống quản lý thông tin và địa chỉ của khách hàng
  6.  Hệ thống báo và thống kế

Ngoài những hệ thống chính trên giúp đỡ cho bạn thì vẫn còn có nhiều  hệ thống khác nữa.

  • Quản lý nhóm khách hàng
  • Hiển thị những câu sử dụng thường xuyên mà không cần phải gõ ra
  • Theo dõi và update tình trạng bưu kiện trong hoá đơn online
  • Thông báo chuyển khoản của khách hàng trong hoá đơn online

Giúp bạn làm việc được thoải mái hơn

 

Hãy bắt đầu sử dụng hệ thống của Page365

(Visited 415 times, 1 visits today)
root


This entry has 0 replies

Comments open

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>