Page365 Là gì ?

Page365  là hệ thống thiết lập để giúp người bán hàng online một cách trọn vẹn, không chỉ có thể quản lý đơn đặt mua hàng, khách hàng mà còn quản lý được việc giao hàng một cách tiện lợi, thoải mái trong việc hội thoại với khách hàng,cộng thêm thống kê và báo cáo các công việc khác nhau, giúp bạn được thoải mái hơn, hệ thống làm việc sẽ nhanh hơn và có nhiều thời gian rãnh rỗi hơn.

Screen Shot 2558-07-08 at 5.53.42 PM
Hình ảnh sử dụng Page365

 
Đăng ký miễn phí!

(Visited 798 times, 1 visits today)
root


This entry has 0 replies

Comments open

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>