Cài đặt Line để thông báo cho cả trên điên thoại và máy tính

Cách cài đặt cho Line thông báo cả trên điện thoại và máy tính. Trước tiên, hãy truỳ cập mục thiết lập setting của Line.
Setting > Notifications >Muốn dấu được hiển thị thành mục Turn off smartphone  notifications when logged in to PC version. Khi có tin nhắn thông báo thì sẽ báo cả về điện thoại và máy tính của bạn.

Page365 - setting line

Setting > Notifications

(Visited 1,105 times, 1 visits today)
root


This entry has 0 replies

Comments are closed.