Cửa hàng trên website Page365 Store là ?

Thêm một kênh nữa mà chúng tôi muốn thêm thành viên một cách tự động giống như các website bán hàng khác. Nhưng có điều đặc biệt hơn đó là bạn chẳng cần phải tối thời gian tự thiết lập một website riêng mà điều quan trọng nhất đó chính là bạn có thể quản lý gian hàng trên website  Page365 Store ngay chỉ tại trên hệ thống Page365. Từ đây bạn sẽ bán hàng thông qua hệ thống Facebook, LINE hay trên website Page365 Store cũng có thể đợi nhận các đơn đặt hàng qua hệ thống Page365 một cách đơn giản.

Screen Shot 2558-07-17 at 1.36.10 PMĐăng ký sử dụng

(Visited 299 times, 1 visits today)
NatCha


This entry has 0 replies

Comments are closed.