Hệ thống load chậm thì làm thế nào ?

Nếu bạn truy cập sử dụng hệ thống vào lần đầu và Page của bạn có nhiều tin nhắn cũ và lâu lắm rồi  thì hệ thống sẽ mất nhiều thời gian để thiết lập vào lần đầu  nhằm cố gắng phân tích hết tất cả các thông tin dữ liệu cũ. Như thế nào cũng được miễn là bạn có thể truy cập sử dụng trước bằng cách click link ở mục bên dưới.

Nếu bạn sử dụng gói miễn phí mà lúc đó cũng có nhiều tài khoản khác cũng đang sử dụng liên kết hệ thống thì việc thực hiện của  bạn sẽ bị có thể bị châm lại. Nếu trong trường hợp đó bạn có thể click vào góc bên phải của trang này để gửi tình trạng vấn đề của bạn đến đội ngũ hộ trợ Page365.

Khách hàng gói cước Max sẽ nhanh hơn nếu có số lượng khách hàng trên server có gian hàng ít hơn.

(Visited 86 times, 1 visits today)
root


This entry has 0 replies

Comments open

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>