‘Hệ thống hoá đơn online’ là gì ?

Hệ thống xuất hoá đơn giúp cho việc bán hàng của bạn sẽ trở nên tiện lợi và chuyên nghiệp hơn. Hoá đơn sẽ khiến cho trang bán hàng trở thành trung tâm đặt mua đơn hàng giữa bạn và khách hàng, đồng thời giúp cho việc trò chuyện một cách đơn giản hơn, kiểu như khách hàng  có thể xem chi tiết việc đặt mua đơn hàng hoặc thông báo thanh toán qua trang hoá đơn online và người bán hàng online có thể tự thông báo tình trạng ” đã giao hàng” và update số gói hàng trên trang hoá đơn này được luôn.

Screen Shot 2558-07-09 at 4.24.11 PM

Screen-Shot-2558-07-09-at-4.48.32-PM

 

 

(Visited 259 times, 1 visits today)
root


This entry has 0 replies

Comments open

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>