Xuất hoá đơn

Hoá đơn online là chỉ số tình trạng của tin nhắn hay comment mà không chỉ là câu hỏi mà còn là đơn đặt hàng mọi lúc khi xem tình trạng đặt đơn hàng mà khách hàng đã chuyển khoản rồi hay chưa, gửi giao hàng xong xuôi chưa ? Có thể coi đây là trung tâm của việc quản lý trật tự của khách hàng trên gian hàng.

Xuất hoá đơn như thế nào ?
Khi khách hàng vào inbox hoặc gửi tin nhắn qua LINE của chúng ta rồi, ở trên của hộp hội thoại của chúng ta sẽ có nút cho chúng ta có thế “thiết lập hoá đơn” ngay được luôn”.

Screen Shot 2558-07-09 at 6.11.52 PM

Hoá đơn online, ngoài bản tóm tắt đơn đặt hàng thì vẫn có thông tin thanh toán và sau đó khách hàng có thể thông báo trở lại rằng việc chuyển tiền từ hoá đơn đã xong rồi. Chúng ta cũng có thể địa chỉ giao hàng của khách hàng điền qua hoá đơn một cách dễ dàng chỉ việc click thêm lần nữa thôi.

 

Đăng ký để sử dụng hoá đơn online

(Visited 172 times, 1 visits today)
root


This entry has 0 replies

Comments open

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>