Tại sao chúng tôi lại cung cấp dịch vụ miễn phí ?

Page365 - Free

Gói cước của bạn hiện có 3 giao diện để chọn lựa, thế nhưng mỗi gói cước sẽ có những sự khác biệt khác nhau đó là

  • Số lượng Admin của page có thể sử dụng không qúa 3 người cho mỗi page.
  • Phí thẻ tín dụng là không bằng nhau
  • Hình ảnh  Support cũng khác biệt nhau
  • Server sử dụng cũng khác nhau

Hiện giờ số lượng người sử dụng cũng tương đối thoả mãn với gói cước ” miễn phí”. Do đó việc quyết định nâng cấp gói cước phí cũng theo chính sách bán hàng của chúng tôi là cho người sử dụng thoã mãn và sẵn sàng thanh toán theo các tính năng phù hợp với việc sử dụng mà hệ thống không có hạn chế số lượng hoá đơn cho dù sử dụng miễn phí hay thu phí .

Đăng ký sử dụng ngay bây giờ

(Visited 273 times, 1 visits today)
root


This entry has 0 replies

Comments open

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>