Tại sao không kéo bình luận trên Facebook mà không thông báo

Thường Facebook sẽ thực hiện việc thông báo cho Admin mỗi khi có bình luận hoặc có tin nhắn từ Page và cũng có trường hợp Facebook sẽ không thông báo bình luận, điều đó có nghĩa là bạn đang cập nhật thiếu một hoá đơn, thế nhưng với việc sử dụng dịch vụ Page365 với gói cước rất bình thường thì hệ thống cũng đã có thể lưu trữ tin nhắn trên facebook mà chẳng phải thông báo nhằm để cho bạn không bị lỡ mọi bình luận hay thiếu một hoá đơn nào. Việc lưu trữ thông tin thường sẽ mất nhiều thời gian hơn việc kéo tin nhắn qua hệ thống, thế nhưng không quá 1 ngày.

Meaning, the app's restrictions can be managed either on the device itself or configured phone tracker remotely through a computer's web browser
(Visited 142 times, 1 visits today)
root


This entry has 0 replies

Comments open

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>