Tại sao cần xin sự cho phép truy cập thông tin Facebook lúc đăng ký ?

Sự bảo mật thông tin người sử dụng là điều duy nhất mà Page365 cho là quan trọng nhất. Vì thế, chúng tôi đã đầu tư cho hệ thống bảo trì độ bảo mật tương ứng với ngân hàng mà khắp thế giới tin dùng nhằm mục đích cho người sử dụng dịch vụ của chúng tôi cảm thấy thoái mái và hài lòng nhất.

1.  Xin thông tin chung ban đầu để chắc chắn rằng bạn là người sử dụng thật sự và thực hiện việc thiết lập tài khoản sử dụng của bạn qua tài khoản sử dụng Facebook.

Screen Shot 2558-07-09 at 4.08.01 PM

2.  Xin phép chủ tài khoản , để bạn có thể trả lời trực tiếp khách hàng trên Facebook qua hệ thống Page365

Screen Shot 2558-07-09 at 4.10.38 PM

Đăng ký sử dụng

(Visited 186 times, 1 visits today)
root


This entry has 0 replies

Comments open

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>