จ่ายค่าส่งของผ่านบัตรเครดิตไม่ได้ ทำอย่างไร?

เข้าไปลบข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ และใส่ข้อมูลเข้าไปใหม่ที่
ตั้งค่า > ข้อมูลเพจ > บัตรเครดิต > ลบข้อมูลบัตร

*เมื่อใส่ข้อมูลบัตรใหม่แล้วระบบจะทำการตัดยอดเฉพาะยอดที่ยังไม่มีการชำระ โดยไม่กระทบยอดที่จ่ายแล้วแต่อย่างใด

Plus dancing has been shown to help keep you alert, yourself so two birds one stone cue the tunes
(Visited 391 times, 1 visits today)
NatCha


This entry has 0 replies

Comments are closed.