Tại sao tin nhắn lại tốt đến thế

Đôi lúc bạn cảm thấy rằng tại sao nhận tin nhắn từ Page365 lại chậm hơn trên Facebook. Nguyên nhân sẽ rơi vào 2 trường hợp sau nhé.

1. Khi có thông báo từ Facebook, hệ thống sẽ truy cập kiểm tra việc thông báo của Facebook và lưu trữ thông tin, từ đó sẽ qua hiện thị trên hệ thống nữa nhưng sẽ mất thời gian không quá 5 phút, thường thì khoảng 1 phút.

2. Hãy quên cái trường hợp thứ nhất đi vì hệ thống của page365 sẽ truy cập kiển tra việc thông báo của Facebook và đưa thông tin hiển thị trên hệ thống. Nếu có admin của Page vào bật cái này tại Facebook trước thì hệ thống sẽ truy cập và thực hiện việc lưu trữ tin nhắn và mang hiển thị trên hệ thống không được hoặc có thể sẽ hiển thị được nhưng chậm hơn tý.
Nếu bạn bắt gặp có những tin nhắn thông báo chậm hơn, thì có thế thông báo cho đội ngủ hỗ trợ viên bên mình, bằng cách xác định URL của tin nhắn trên Facebook, ngày và thời gian tin nhắn xuất hiên, thời gian mà bạn phải chờ, gửi tin nhắn hỗ trỡ đển
support@page365.net để chúng tôi sẽ giúp bạn kiểm tra nhé!

 

Beauftragen sie autor daen erys ber english essay schreiben to schreib-essay.com content
(Visited 143 times, 1 visits today)
root


This entry has 0 replies

Comments open

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>