Bán hàng qua LINE như thế nào ?

Nếu cửa hàng của bạn có tài khoản LINE của cửa hàng  thì bạn có thể thêm LINE ID của cửa hàng vào hệ thống Page365 để cho tiện lợi hơn bằng cách truy cập danh sách thiết lập ===> LINE. Từ đó bạn có thể đăng nhập LINE bằng Email và mật khẩu cũng giống như cách đăng nhập trên máy tính

Screen Shot 2558-07-17 at 3.59.26 PM

Từ đó bạn có thể bán hàng trên LINE  qua hệ thống Page365 cũng giống như cách bán hàng trên Facebook qua Page365 bằng cách có thể sử dụng tất cả các chức năng như thường mà hơn nữa, hệ thống Page365 sẽ thực hiện viêc gộp và thu thập tin nhắn từ tất cả các kênh cả bên bình luận trên Facebook và tin nhắn trên LINE của gian hàng nào cũng được để hiển thì trên cùng một chỗ mà không cần phải mất thời gian thay đổi từ app này sang app khác để trả lời.

Trong thời gian này nếu bạn đăng nhập cùng trên một chương trình tức vừa đăng nhập phần mềm Line trên máy tính nữa và cả đăng nhập trên Page365 thì Page365 sẽ ngừng liên kết với LINE và khi nào muốn sử dụng lại thì chỉ cần click đăng nhập trên trang này ( hình ảnh đính kèm trên Page365) ở cùng một chỗ thì vẫn có thể sử dụng LINE trên điện thoại nữa nhé.

 

 

 

Can those types of experiences visit this web site be evolved into formulas
(Visited 684 times, 1 visits today)
root


This entry has 0 replies

Comments open

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>