Page365 Có phần mềm trên điện thoại rồi nhé^^

Untitled-1

Đến rồi đây! Như tiêu đề mà chúng tôi đề cập ở trên đối với Mobile Application của Page365 mà hiện giờ chúng tôi đã mở cho người bán hàng sử dụng hệ thống iOS 8.1 trở lên có thể download và sử dụng phần mềm Page365 qua điện thoại được luôn nhé. Kể từ đây không cần biết khách ở đâu thì khách cũn có thể truy cập sử dụng Page365 online mà không cần vào hệ thống page365 qua máy vi tính. Bạn có thể truy cập, chat với khách hàng và quản lý việc bán hàng được đơn giản hơn , tiện lợi mọi lúc, kiểu giống như mang khách hàng đi theo bạn khắp mọi nơi. không cần phải lo lắng cho cửa hàng bạn nhiều nữa.

Untitled-8Untitled-3Download phần mềm Page365 trên điện thoại Tại đây nhé và đối với những người sử dụng trên Android thì có thể Download Tại đây. Còn những người bán hàng mà quan tấm muốn sử dụng thì có thể truy cập sử dụng dịch vụ của Page365.Có thể nhấn đăng ký để sử dụng miễn phí được luôn.

Download App đối với iPhone/ iPad
Download App trên Android
Nhấn để đăng ký sử dụng miễn phí

(Visited 1,742 times, 1 visits today)