Có thể trả lời khách hàng trên Instagram được rồi.

Instagramvn

 

Liên kết với tất cả các trang cửa hàng
để cho bạn có thể quản lý trên một trang

Page365 hiểu được thật sự hình thức bán hàng online. Nếu trang cửa hàng nhiều càn nhiều đến đâu thì việc có thêm cơ hội bán hàng cũng sẽ tăng theo. Trong thời gian vừa qua, Page365 đã tăng thêm sự tiện lợi trong việc bán hàng cho người bán hàng nhờ việc liên kết với Facebook và LINE, để cho bạn có thể trả lời khách hàng được đơn giản hơn. Chẳng cần phải mở phần mềm này rồi phần mềm nay rồi phần mềm khác lên. Chỉ cần mở mỗi Page365 thôi thì bạn có thể bán hàng được khắp nơi. Hiện giờ hệ thống Page365 đã thêm tính năng lên một mức độ mới, đó là liên kết với trang cửa hàng Instagram của bạn. Người bán hàng mở cửa hàng trên Instagram thì bây giờ có thể trả lời câu hỏi mà khách hàng comment dưới hình ảnh sản phẩm được luôn, thêm vào đó là liên kết sản phẩm mà bạn bán hàng trên Instagram để hiển thị trên Page365 Store (Cửa hàng trên website) nữa được luôn.

Page365 giúp trả lời khách hàng như thế nào 
Đăng ký sử dụng miễn phí

A growing number of competency-based programs have look what i discovered been developed at all levels of instruction
(Visited 365 times, 1 visits today)