Gói Cước Và Phí Dịch Vụ

Free

Tính Năng Cơ Bản Cho Cửa Hàng Mới

Solo

Phù Hợp với Sự Phát Triển của Cửa Hàng

Pro

Phù Hợp Nhất Với Những Cửa Hàng Bán Được Tốt

Unlimited

Đầy Đủ Tất Cả Các Tính Năng Cao Nhất Cho Tổ Chức

Miễn Phí Suốt Đời ~420.000 VND / Tháng ~800.000. VND / Tháng ~5.000.000 VND / Tháng
Admin Có Thể Truy Cập Sử Dụng Được 1 Người 2 Người 6 Người Không Hạn Chế
Dịch Vụ Thêm
Phí SMS Thông Báo Tình Trạng Đặt Hàng ~2000 VND / SMS Miễn Phí 40 SMS / Tháng
Trong 6 Tháng Đầu
Miễn Phí 120 SMS / Tháng
Trong 6 Tháng Đầu
Miễn Phí 240 SMS / Tháng
Trong 6 Tháng Đầu
Tính Năng
Số Lượng Sản Phẩm Và Hoá Đơn Không Giới Hạn Không Giới Hạn Không Giới Hạn Không Giới Hạn
Tag Phân Loại Khách Hàng 3 Tag 6 Tag Không Giới Hạn Không Giới Hạn
Gửi Tin Nhắn Theo Nhóm Cao Nhất Mỗi Lần 30 Người Cao Nhất Mỗi Lần 60 Người Không Giới Hạn
Lưu Trữ Comment mà FB không Thông Báo      
Cấp Độ Cao
Lưu Tên, Địa Chỉ, SĐT Khách Hàng Tự Động        
In Nhãn Bưu Kiện        
Báo Cáo Thống Kê Bán Hàng      
Điều Chỉnh Tin Nhắn Trả Lời Tự Động      
Trả Lời Tự Động 5 Câu Hỏi Phổ Biến*      
Download Excel Báo Cáo Bán Hàng    
Sử Dụng Tên Domain Cá Nhân  
Trả Lời Qua Bàn Phím 3 Tin Nhắn 5 Tin Nhắn 10 Tin Nhắn Không Giới Hạn
Tốc Độ Server Server Gộp Chung Server Gộp Chung Server Kinh Doanh Server Cá Nhân
Hỗ Trợ Kỹ Thuật Hỗ Trợ Chat Trong Vòng 3 Ngày Làm Việc Hành Chính Hỗ Trợ Chat Trong Vòng 1 Ngày Làm Việc Hành Chính SĐT
Hệ Thống Bảo Trì Bảo Mật Theo Tiêu Chuẩn Ngân Hàng Trung Tâm Tài Chính + Dữ Liệu Theo Tiêu Chuẩn Singapore
Loại Tổ Chức Đang Sử Dụng Chỉ Áp Dụng Đối Với Các Cá Nhân Kinh Doanh Bán Hàng Online Cá Nhân Tất Cả Các Loại Hình Tất Cả Các Tổ Chức Công ty/ Cá Nhân

*Đang Trong Quá Trình Phát Triển

Đăng Ký Sử Dụng Miễn Phí

Tim cook reiterated that it was an area phone tracker app besttrackingapps.com of great interest
(Visited 948 times, 1 visits today)