Page365 มี Mobile App แล้วนะ

มาแล้วจ้า….ตามคำเรียกร้องสำหรับ Mobile Application ของ Page365  ที่ตอนนี้เปิดให้คุณพ่อค้า-แม่ค้าที่ใช้ระบบปฏิบัติ iOS 8.1 และ Android 4.0 ขึ้นไป สามารถดาวน์โหลดและใช้งาน Page365 ผ่านมือถือได้แล้ว คราวนี้ไม่ว่าคุณเจ้าของร้านจะอยู่ที่ไหนที่ไม่สะดวกออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับลูกค้าของคุณและจัดการร้านค้าของคุณได้ง่าย สะดวกในทุกที่ทุกเวลาเหมือนพกพาร้านค้าติดตัวคุณไปด้วย ไม่ต้องคอยห่วงร้านค้าของคุณแล้วนะคะ

Page365 - Mobile Application

Page365 - Mobile Application

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งาน ทีมงานแนะนำให้สมัรใช้งานผ่านคอมพิมเตอร์ก่อนนะคะ เพื่อความเสถียรในการเชื่อมต่อร้านค้าบนเฟสบุ๊คของคุณเข้ากับ Page365 ค่ะ

 
download-ios-app download-for-android
กดเพื่อสมัครใช้ฟรี

(Visited 4,838 times, 1 visits today)
Pimploen


This entry has 0 replies

Comments are closed.