วิธีการสมัคร Page365

Customer Success Team

การใช้งานเบื้องต้น หามีsfiasodjf สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

การสมัครใช้งาน Page365

 

เข้าสู่เว็บไซต์

เข้าสู่เว็บไซต์ เข้าไปที่ https://www.page365.net จากนั้นเลือกที่ สมัครใช้ฟรี

เข้าไปที่ https://www.page365.net

จากนั้นเลือกที่ “สมัครใช้ฟรี”

เข้าสู่ระบบด้วย Facebook

เข้าสู่ระบบด้วย Facebook เลือกที่ เข้าสู่ระบบด้วย Facebookเพื่อ Log in เข้าใช้งาน Page365 ผ่านบัญชี Facebook

เลือกที่ “เข้าสู่ระบบด้วย Facebook”เพื่อ Log in เข้าใช้งาน Page365 ผ่านบัญชี Facebook

อนุญาตให้เชื่อมต่อกับ Facebook

อนุญาตให้เชื่อมต่อกับ Facebook เลือกที่ ดำเนินการต่อในชื่อ Facebook เพื่อยืนยันชื่อ Facebook ที่จะเข้าใช้งาน *กรุณาอย่าคลิก แก้ไขสิ่งนี้ เนื่องจากทุกสิทธิจำเป็นต่อการทำงานของระบบ การสมัครจะล้มเหลวหาก Page365 ได้รับสิทธิไม่ครบถ้วน Page365 จะไม่ขอสิทธิที่ไม่จำเป็นต่อการทำงานของระบบ และการขอสิทธิทั้งหมดได้รับการตรวจสอบล่วงหน้าแล้วจาก Facebook

เลือกที่ “ดำเนินการต่อในชื่อ Facebook” เพื่อยืนยันชื่อ Facebook ที่จะเข้าใช้งาน

*กรุณาอย่าคลิก “แก้ไขสิ่งนี้” เนื่องจากทุกสิทธิจำเป็นต่อการทำงานของระบบ การสมัครจะล้มเหลวหาก Page365 ได้รับสิทธิไม่ครบถ้วน Page365 จะไม่ขอสิทธิที่ไม่จำเป็นต่อการทำงานของระบบ และการขอสิทธิทั้งหมดได้รับการตรวจสอบล่วงหน้าแล้วจาก Facebook

มอบสิทธิ์เข้าถึงเพจ

มอบสิทธิ์เข้าถึงเพจ เลือกที่ มอบสิทธิ์เข้าถึงเพจ เพื่อให้ทาง Page365 เชื่อมต่อกับเพจที่คุณเป็นเจ้าของได้ หากคุณไม่ได้มอบสิทธิ์ในขั้นตอนนี้จะไม่สามารถมองเห็นเพจของคุณผ่านระบบ Page365 ได้และจะสามารถเปิดร้านค้าประเภทไม่เชื่อมต่อกับ Facebook ได้เท่านั้น

เลือกที่ “มอบสิทธิ์เข้าถึงเพจ” เพื่อให้ทาง Page365 เชื่อมต่อกับเพจที่คุณเป็นเจ้าของได้

หากคุณไม่ได้มอบสิทธิ์ในขั้นตอนนี้จะไม่สามารถมองเห็นเพจของคุณผ่านระบบ Page365 ได้และจะสามารถเปิดร้านค้าประเภทไม่เชื่อมต่อกับ Facebook ได้เท่านั้น

ยืนยัน

ยืนยัน เลือก ตกลง เพื่อยืนยันการดึงข้อมูลของเพจ *กรุณาอย่าคลิก เลือกว่าคุณจะอนุญาตรายการใดบ้าง เนื่องจากทุกสิทธิจำเป็นต่อการทำงานของระบบ การสมัครจะล้มเหลวหาก Page365 ได้รับสิทธิไม่ครบถ้วน Page365 จะไม่ขอสิทธิที่ไม่จำเป็นต่อการทำงานของระบบ และการขอสิทธิทั้งหมดได้รับการตรวจสอบล่วงหน้าแล้วจาก Facebook

เลือก “ตกลง” เพื่อยืนยันการดึงข้อมูลของเพจ

*กรุณาอย่าคลิก “เลือกว่าคุณจะอนุญาตรายการใดบ้าง” เนื่องจากทุกสิทธิจำเป็นต่อการทำงานของระบบ การสมัครจะล้มเหลวหาก Page365 ได้รับสิทธิไม่ครบถ้วน Page365 จะไม่ขอสิทธิที่ไม่จำเป็นต่อการทำงานของระบบ และการขอสิทธิทั้งหมดได้รับการตรวจสอบล่วงหน้าแล้วจาก Facebook

เพิ่มร้านค้า

เพิ่มร้านค้า 1. เมื่อมอบสิทธิสำเร็จ เลือกที่ เพิ่มร้านค้า 2. เลือก 'เพจ' หรือ 'ร้านค้า' ที่ต้องการใช้งานกับ Page365  หรือเลือก เปิดร้านที่ไม่ผูกกับ Facebook เพื่อสร้างร้านค้าใหม่โดยไม่เชื่อมต่อกับ Facebook

1. เมื่อมอบสิทธิสำเร็จ เลือกที่ “เพิ่มร้านค้า”

2. เลือก ‘เพจ’ หรือ ‘ร้านค้า’ ที่ต้องการใช้งานกับ Page365

หรือเลือก “เปิดร้านที่ไม่ผูกกับ Facebook” เพื่อสร้างร้านค้าใหม่โดยไม่เชื่อมต่อกับ Facebook

สำเร็จ!

สำเร็จ! เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จจะพบกับน้องพิมเพลิน คุณสามารถเริ่มต้นการสนทนากับผู้ซื้อได้ทันที

เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จจะพบกับน้องพิมเพลิน

คุณสามารถเริ่มต้นการสนทนากับผู้ซื้อได้ทันที

การเข้าสู่ระบบ

 

พิมพ์ลิงก์ https://www.page365.net จากนั้นเลือกที่ “เข้าสู่ระบบ”

พิมพ์ลิงก์ https://www.page365.net จากนั้นเลือกที่ “เข้าสู่ระบบ”

 

เลือกที่ “เข้าสู่ระบบด้วย Facebook”

เลือกที่ เข้าสู่ระบบด้วย Facebook ระบบจะแสดง Pop up ให้เข้าสู่ระบบผ่าน Facebook เพื่อเข้าใช้งานผ่าน Page365

ระบบจะแสดง Pop up ให้เข้าสู่ระบบผ่าน Facebook เพื่อเข้าใช้งานผ่าน Page365

เลือก ‘เพจ’ หรือ ‘ร้านค้า’ ที่ต้องการเข้าจัดการ

เลือก 'เพจ' หรือ 'ร้านค้า' ที่ต้องการเข้าจัดการ เพจที่เคยเปิดใช้งานกับ Page365 แล้วจะแสดงชื่อ 'Package' และจำนวน 'Admin' ให้กดเลือกเพจที่ต้องการใช้งาน

เพจที่เคยเปิดใช้งานกับ Page365 แล้วจะแสดงชื่อ ‘Package’ และจำนวน ‘Admin’ ให้กดเลือกเพจที่ต้องการใช้งาน

หากต้องการเพิ่มเพจอื่น เลือกที่ “เพิ่มร้านค้า”

หากต้องการเพิ่มเพจอื่น เลือกที่ เพิ่มร้านค้า หากไม่พบรายชื่อเพจหรือร้านค้า ให้อัพเดทเพิ่ม โดยกด “เพิ่มร้านค้า” เพื่อเพิ่มเพจหรือร้านค้า

หากไม่พบรายชื่อเพจหรือร้านค้า ให้อัพเดทเพิ่ม โดยกด “เพิ่มร้านค้า” เพื่อเพิ่มเพจหรือร้านค้า

เลือกเพจที่ต้องการเพิ่มหรือใช้งาน

เลือกเพจที่ต้องการเพิ่มหรือใช้งาน เมื่อเลือกที่ 'เพิ่มร้านค้า' ระบบจะแสดงร้านค้าที่มี หากไม่พบร้านค้าที่ต้องการ สามารถเลือกที่ ดึงข้อมูลร้านค้าใหม่ เพื่อนำเข้าร้านค้าจาก Facebook Pages และหากต้องการเปิดร้านค้าใหม่ เลือกที่ เปิดร้านที่ไม่ผูกกับ Facebook เพื่อ สร้างเว็บไซด์ร้านค้าแบบไม่เชื่อมต่อกับ social ใดๆ

เมื่อเลือกที่ ‘เพิ่มร้านค้า’ ระบบจะแสดงร้านค้าที่มี หากไม่พบร้านค้าที่ต้องการ สามารถเลือกที่ “ดึงข้อมูลร้านค้าใหม่” เพื่อนำเข้าร้านค้าจาก Facebook Pages และหากต้องการเปิดร้านค้าใหม่ เลือกที่ “เปิดร้านที่ไม่ผูกกับ Facebook” เพื่อ สร้างเว็บไซด์ร้านค้าแบบไม่เชื่อมต่อกับ social ใดๆ

ดาวน์โหลดแอพ iOS ที่ https://itunes.apple.com/th/app/page365-for-facebook-and-line/id894477175ดาวน์โหลดแอพ Android ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ideractive.page365

Page365 – ระบบจัดการร้านค้าโซเชียลครบวงจร Facebook, LINE@ และ Instagram

 

พิมพ์ลิงก์ https://www.page365.net จากนั้นเลือกที่ “สมัครใช้ฟรี”

พิมพ์ลิงก์ https://www.page365.net จากนั้นเลือกที่ สมัครใช้ฟรี

 

เลือกที่ “เข้าสู่ระบบด้วย Facebook”

เลือกที่ เข้าสู่ระบบด้วย Facebook เลือกที่ เข้าสู่ระบบด้วย Facebookเพื่อ Log in เข้าใช้งาน Page365 ผ่านบัญชี Facebook

เลือกที่ “เข้าสู่ระบบด้วย Facebook”เพื่อ Log in เข้าใช้งาน Page365 ผ่านบัญชี Facebook

เลือกที่ “ดำเนินการต่อในชื่อ Facebook”

เลือกที่ ดำเนินการต่อในชื่อ Facebook เลือกที่ ดำเนินการต่อในชื่อ Facebook เพื่อยืนยันชื่อ Facebook ที่จะเข้าใช้งาน

เลือกที่ “ดำเนินการต่อในชื่อ Facebook” เพื่อยืนยันชื่อ Facebook ที่จะเข้าใช้งาน

เลือกที่ “มอบสิทธิ์เข้าถึงเพจ”

เลือกที่ มอบสิทธิ์เข้าถึงเพจ เลือกที่ มอบสิทธิ์เข้าถึงเพจ เพื่อให้ทาง Page365 เชื่อมต่อกับเพจของ Facebook ได้ 

เลือกที่ “มอบสิทธิ์เข้าถึงเพจ” เพื่อให้ทาง Page365 เชื่อมต่อกับเพจของ Facebook ได้

เลือกที่ “ตกลง”

เลือกที่ ตกลง เลือก ตกลง เพื่อยืนยันการดึงข้อมูลของเพจ

เลือก “ตกลง” เพื่อยืนยันการดึงข้อมูลของเพจ

เลือกที่”เพิ่มร้านค้า”

เลือกที่เพิ่มร้านค้า เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ เลือกที่ เพิ่มร้านค้า เพื่อเพิ่ม 'เพจ' ร้านค้าที่ต้องการใช้งานกับ Page365 

เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ เลือกที่ “เพิ่มร้านค้า” เพื่อเพิ่ม ‘เพจ’ ร้านค้าที่ต้องการใช้งานกับ Page365

เลือก ‘เพจ’ หรือ ‘ร้านค้า’ ที่ต้องการใช้งานกับ Page365

เลือก 'เพจ' หรือ 'ร้านค้า' ที่ต้องการใช้งานกับ Page365 เลือก 'เพจ' หรือ 'ร้านค้า' ที่ต้องการใช้งานกับPage365 หรือเลือก เปิดร้านที่ไม่ผูกกับ Facebook เพื่อสร้างร้านค้าใหม่โดยไม่เชื่อมต่อกับ Facebook

เลือก ‘เพจ’ หรือ ‘ร้านค้า’ ที่ต้องการใช้งานกับPage365 หรือเลือก “เปิดร้านที่ไม่ผูกกับ Facebook” เพื่อสร้างร้านค้าใหม่โดยไม่เชื่อมต่อกับ Facebook

เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จจะพบกับน้องพิมเพลิน

เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จจะพบกับน้องพิมเพลิน ท่านสามารถเริ่มต้นการสนทนากับผู้ซื้อได้ทันที

ท่านสามารถเริ่มต้นการสนทนากับผู้ซื้อได้ทันที

(Visited 471 times, 1 visits today)
trumph


This entry has 0 replies

Comments are closed.